Föreläsningar om funktionsnedsättning ur ett föräldraperspektiv - Hur jag vände livskris till personlig utveckling.

Jag är den som berättar, ger verktyg och vill skänka ny energi genom att inspirera. Det är tack vare mina erfarenheter som förälder till barn med funktionsnedsättning (och professionellt aktiv inom ämnet) som jag ska förmedla för er min funna vetskap om att allt är övervinnligt. Jag lyckades vända en livskris i sorg, hjälpa min son och samtidigt utvecklas till en bättre person; mer levande än någonsin. Jag tror att inget är för stort för att klaras av. 

Föreläsningarna är till för att försöka leda dig mot en personlighetsutveckling där du tänker mer som en handlingsmänniska. Att du ser möjligheter i problem. Att du drar lärdom av dina misslyckanden. Och jag vill föreläsa för att skänka ljus åt hur det kan vara att leva som förälder till ett barn med funktionsnedsättning. För att bidra till större tolerans för våra barn och alla slitande föräldrar.

Gråt en skvätt, kavla upp ärmarna och ge dig hän åt kampen. Rädsla kan inte vara en anledning nog för att undvika ansvar.

Föreläsningarna erbjuds i två olika former:

·        Upplysningsföreläsningar som vänder sig till myndigheter, företag, föreningar och skolvärlden, i behov av insikt i föräldraskapet till barn med funktionsnedsättning. Dessa föreläsningar är särskilt riktade till personer som har kontakt med individer i särskilda behov. (se mer i tillhörande flik)

·        Motivationsföreläsningar för arbetsplatser i behov av ny energi. Genom min historia ska jag visa  hur man vänder kris till utveckling. Ni som är i behov av föreläsningar kan komma av vitt skilda anledningar: kriser i personalgrupper, runt ett projekt eller kring enskilda arbetsmässiga frågor. Eller varför inte bara för att motivera trupperna inför nya terminer? I denna föreläsning kommer ni delvis få insyn i funktionsnedsättningens värld, fokus kommer att ligga på resan från hopplöshet till handling. (se mer i tillhörande flik)

Alla föreläsningar går att forma efter målgruppen och dess särskilda behov. Jag erbjuder även workshops, alla mina framträdanden kan vid behov hållas på franska eller engelska.

Varsågod att läsa mer om mina tankar. Har du frågor så tveka inte på att ta kontakt. Jag lovar att inte lämna dig oberörd!

Léo A. Nouchi