Grundtankar från ett annorlunda föräldraperspektiv.

Jag är av övertygelsen att allt som skapa(t)s är till för att övervinnas, förbättras. Trots rädslor, hinder eller nederlag kan man alltid tämja och omvandla alla erfarenheter till något som får oss att växa. Det är självklart att man behöver gråta på vägen och att man ibland vill ge upp.

Det är inte farligt att falla, det är att inte komma upp på benen igen som är ödesdigert.

I mina föreläsningar vill jag ge plats åt hoppet och skapa möten som överbryggar fördomar och kunskapsbrist i hur man bemöter oss föräldrar. Jag kan även bidra med nycklar till hur man bemöter individer med funktionsnedsättning .

Genom mina föreläsningar får ni bättre insikt i vår vardag. Ni får tillfälle att veta hur det är att leva med vetskapen om en kamp som blir livslång.

Det var strax efter att min son A. vid 5 månaders ålder började krampa dagligen som jag förstod att livet startade om. Tack och lov tillfrisknade han efter ett par månader. Han fanns kvar, även om det ibland kändes för oss föräldrar som att han varit på väg att lämna oss.

Nej faderskapet blev inte som tänkt, inte sämre, inte bättre, utan Annorlunda. Jag blev annorlunda, en annan slags förälder och man.

Jag vill inte att upplevelsen av sjukdom och funktionsnedsättning ska vara lika jobbig för andra föräldrar. Tillåt mig att hjälpa er verksamhet att bidra till att ni bli bättre i relationen och förståelsen för oss . I slutändan är det barnen som får det bättre.

Låt mig få berätta för er om kraften som finns inom oss alla: föräldrar, autister eller normalstörda. Låt mig visa hur er verksamhet kan bistå oss som kämpar för våra barn. För dom som kanske inte har styrkan att resa sig själva. Låt mig presentera mina konkreta verktyg, och ge inblick och tolerans för det annorlunda föräldraskapet - där vi är den där föräldern ingen annan vill vara.

 

Jag har flerårigt professionellt arbete bakom mig med diverse funktionsnedsättningar med både barn och vuxna – Autism, Asperger, Utvecklingsstörning, ADD, ADHD, Tourettes, Prader-Willi, Cerebral Pares, osv.