Från hopplöst till produktivt.

Alla stöter på motgångar i livet. De hör till vardagen, till livet, till processen att växa i sig själv. Men vissa motgångar kan leda till större konflikter i vardagen. Som lamslår, begränsar och till och med har förödande konsekvenser.

Låt min resa vara en inspiration, låt mig visa er vad ren vilja kan åstadkomma. Tillåt mig därför att dela med mig av vad jag kommit fram till. Bland många andra tankar jag vill förmedla är att att det inte alltid är vad vi går igenom som spelar roll utan den lärdom vi tar med oss av upplevelsen. Min son har visat mig att det är viktigt att kämpa, aldrig ge upp och att dela med sig med andra.

 Er arbetsplats kanske saknar motivation eller verktyg för att vid nya problem  ha ett ledord som ger er ny kämpaglöd. Nu är det dags att jag ger er möjlighet att se klarare på er vardag.

Låt den världsåskådning min son skänkt mig bli en inspirerande lärdom även för er.

Det är genom tankeställare, tankar och konkreta tips jag kommer att förmedla detta.

Ni kommer även att få exempel implementerade i arbete med individer med funktionsnedsättning för att bemöta vardagsproblem. Oavsett tillstånd vi lever med, autism, Asperger, utvecklingsstörning eller normalstörning finns det alltid en lösning på ett problem.

Jag hoppas beröra dig och även positivt störa just dig med vad jag har att säga.