Kort om mig.

Jag är uppvuxen i en mix av kulturer som gett mig övertygelsen om att det finns lika många sätt att se på livet som individer. Min personliga filosofi går ut på att finna den alldeles speciella individen i varje människa. Bakom varje fasad finns det drömmar och ett öde att utforska.

Min mor är svensk, far fransman, kulturerna var jantelagen och den extravaganta medelhavsjudiska kulturen, i barndomen var de bästa polarna muslimer, idag är de från alla horisonter, influenserna är stora tänkare som snabba atleter. Föräldrarnas olika bakgrund har gett mig insyn i både arbetarklassens styrka och vikten av en intellektuell familjs diskussioner. Livet är en cocktail, att mixa oändligt!

Jag föddes i Sverige och flyttade sedan mellan USA, Frankrike och Sverige, jag gick hela min skolgång i den hårda franska skolan och hamnade till slut i Sverige. A. föddes i mitten på 2000-talet och L. på slutet av samma decennium. Efter 13 år som tv- och radioredaktör, inslagsproducent och reporter gav jag mig vidare för att jobba med barn med autism. Efter ett par år gav jag mig vidare till vuxna med autism och Asperger.

Idag föreläser jag vid sidan av, för att fylla glappet mellan vad folk tror sig förstå och den praktiska vardagen i föräldraskapet.

Samtidigt som jag arbetar med vuxna individer med autism och Asperger skriver jag barnböcker och sagor för vuxna, på både franska och svenska.